umiejscowienie

Procodis France

Aby utrzymać wysoki stosunek jakości do ceny najbardziej konkurencyjny na rynku, PROCODIS France korzystając z globalizacji dodała do swego miejsca produkcji, placówkę w Polsce. Także wyposażoną we własny dział jakości który nadzorowany jest nadal przez kierownictwo działu jakości we Francji, tak by standardy i normy były respektowane w każdym miejscu produkcji.

GENNEVILLIERS (92) – France

  • Biuro projektowe
  • zakład produkcyjny
  • Zarządzanie jakością

POZNAN – Polska

  • Magazyn
  • zakład produkcyjny
  • Zarządzanie jakością