Produkcja

Processus de fabrication
Poszczególne etapy produkcji (odlewy, obróbka, cięcie, formowanie i montaż) są wykonywane przez CNC (Obrabiarki CNC) w najwyższej technologii, oraz kilka maszyn konwencjonalnych do podstawowych operacji, odznaczających się bardzo wysoką dokładnością.